اتهامات جدید مدعیان وحدت علیه اهل سنت!

در این اواخر بعضی ها گویا اهل سنت را مورد عنایت و نوازش قرار می دهند! و از سر دلسوزی آنها را از یک خطر بزرگ آگاه می کنند! در گذشته همواره اهل سنت مورد لطف و عنایت و نوازش این افراد بوده و با راهنمایی این دل سوزان! از خطرات جدی نجات یافته اند!.


اتهامات جدید مدعیان وحدت علیه اهل سنت!
عبدالله حیدری Haidari۱۱@gmil.com

      اهل سنت به عنوان پیروان راستین قرآن و سنت و فرقه ناجیه منصوره همواره از سوی اهل بدعت مورد تهاجم بوده و خواهند بود و از آنجایی که بعضی مدعیان اسلام ناب در تاریکی جهل و خرافات و اوهام زندگی می کنند از هرگونه روشنگری و رویارویی با نور برهان و استدلال هراس دارند لذا روشنگری و درخشش  برهان و استدلال را بر نمی تابند و به همین دلیل همواره برای پنهان نگه داشتن نور خورشید!! تلاش نافرجام می کنند.
باور ما این است که بحث و گفتگوی منطقی چه شفاهی و چه کتبی راهگشای بسیاری از مشکلات و و بهترین راهکار برای زدودن سوء تفاهمات و کینه ها و از بین بردن دیوارهای کاذب تفرقه و اختلاف خواهد بود و سالمترین و کوتاه ترین راه برای تحقق عملی وحدت و انسجام و اتحاد در بین آحاد امت اسلامی.   
در این اواخر بعضی ها گویا اهل سنت را مورد عنایت و نوازش قرار می دهند! و از سر دلسوزی آنها را از یک خطر بزرگ آگاه می کنند! در گذشته همواره اهل سنت مورد لطف و عنایت و نوازش این افراد بوده و با راهنمایی این دل سوزان! از خطرات جدی نجات یافته اند!.
مثلا آخرین خطری که متوجه اهل سنت بود یعنی خطر شکار شدن بدست شکارچیان طردست وهابیت! دیدیم که با دلسوزی این عزیزان! اهل سنت از خطر عظیم وهابیت آگاه شدند! و واکسیناسیون ابدی و دائم العمر گردیدند!!. خدا خیر شون بدهد! چقدر دلسوزند!

و اینک سرفرصت دارند اطلاع رسانی می کنند و می خواهند اهل سنت را در برابر خطر القاعده و طالبان نیز واکسیناسیون فرمایند! پس اهل سنت بی صاحب و آسیب پذیر باید حواسشون جمع باشد و دوست و دشمن خودشون را بشناسند و إلا خسارت دنیا و عقبی دامنگیر شان خواهد شد!.
پرسش این است که القاعده و طالبان چه موجوداتی هستند؟!
القاعده تشکیلات جهادی عربهای ضد صهیونیست و ضد اصول گرایی انجیلی است که در دهه نود میلادی در افغانستان شکل گرفت و کم کم مسلمانانی را که ظلم و ستم صهیونیست ها و اصولی های انجیلی علیه کشورهای اسلامی را بر نمی تافتند را به دور خود جمع کرد، و در کشورهای مختلف در برابر صلیبی های معاصر مقاومت نمود و تا امروز نیز این جنگ بین آنها و تندروهای یهودی و مسیحی همچنان ادامه دارد.
      . البته سازمانها اطلاعاتی بعضی کشورهای مسلمان توانستند به بدنه القاعده نفوذ کنند و از لحاظ فکری و تئوری و عملی در تصمیمات آنان تأثیر جدی بگذارند، و بدینوسیله جنگ را از جبهه اصلی منحرف و به جنگ علیه مسلمان و دولت های اسلامی سوق دهند و در چندین کشور مسلمان با اجرای عملیات نظامی و انفجارات کور رابطه خود را (خواسته یا نخواسته) با این کشورهای اسلامی خراب کنند و در نهایت متأسفانه لطمه ای به اسلام و شعیره بزرگ آن جهاد اسلامی وارد گردید که به این زودی ها جبران نخواهد شد. به تعبیر روشن تر:

      پس از پیروزی جهاد در افغانستان شکی نبود که اسلام به عنوان یک قدرت برتر بلکه برترین قدرت معنوی نظامی در جهان که همه عوامل پیروزی را در اختیار داشت در صحنه جهانی ظاهر گردید و بدنبال شکست کمونیست و نظام سوسیالیستی آن و فروپاشی امپراطوری شرق به رهبری مسکو قطب دیگر جهان با تولد نظم نوین جهانی خودش را در برابر قدرتی دید که پیروز کل بود و دیگر آن اسباب و عوامل یا بهانه هایی که برای کوبیدن رقیب سابق (امپراطوری کمونیستی) علم کرده بود در اینجا کار برد نداشت لذا سیاست گذاران امپراطوری سرمایه داری به رهبری آمریکا به گمان خودشان برای بقا و استمرار حیات سیاسی خود اسلام را به عنوان یک خطر جدی که آینده آنان را تهدید می کند جایگزین دشمن سابق کردند. طبیعی بود که از چندین جبهه علیه اسلام بجنگند.
       از آنجایی که تاریخ اسلام روشن و شفاف است و آنها نیز آنرا با دقت مطالعه کرده اند خوب تشخیص دادند که اسلام علاوه بر جهان شمولی بودن آن به عنوان یک دین کامل و مکتب متمدن دژ محکم آن جهاد است که باید مسخ و تخریب گردد!.
      قبل از ادامه موضوع این توضیح لازم است که انگلیس ها نیز در قرن نوزدهم و بیستم که دامنه استعمار یا استخرابشان شرق را تسخیر کرده بود بخصوص هنگامی که در شبه قاره هند با مقاومت علمای دینی مواجه شدند و با نهضت سید احمد شهید آشنا گردیدند متوجه شدند که تا زمانی که اسلام به عنوان یک دین کامل و شامل و مکتب متمدن نیروی باز دارنده جهاد را در اختیار دارد شکست و تسخیر آن ناممکن است. لذا مذهب باطل قادیانیت یا احمدیه را بنیان گذاری کردند.

      مؤسس ظاهری این مذهب باطل غلام احمد قادیانی بود که مدعی شد آخرین پیامبر الهی بعد از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم در اسلام است! و در دین اسلام جهاد منسوخ است!.
       خوشبختانه علمای پاکستان توانستند حکم کافر بودن این پیامبر دروغین انگلیسي مشرب را از پارلمان پاکستان به تصویب برسانند. لذا رشد چندانی نکرد و سرانجام خودش در داخل توالت يا دستشویی! به درک واصل شد. اما متأسفانه اخیرا با کمک صهیونیست ها و صلیبی های معاصر پیروان دروغگو و دجال این دین انگلیسی در اروپا و آفریقا جا باز کرده و ظاهرا مسجد و مرکز اسلامی! و حتی شبکه ماهواره ای نیز در اختیار دارند!.
      بر گردیم به اصل موضوع که دشمنان اسلام در غرب و با تبانی با لوبی صهیونی در غرب پس از نتیجه دادن جهاد در افغانستان، فلسطین و کشمیر و چچن و غیره در صدد این برآمدند که باید اسلام را از چشم جهانیان بیندازند و فریضه مهم و شعیره حیاتی جهاد را از فرهنگ مسلمانان بزدایند!
به همین دلیل فرقان حق! چاپ کردند! قرآن مسخ شده و تحریف شده ای که آیات جهاد از آن خارج گردیده و کلمات کفری و مخالف مفاهیم جهاد جایگزین آن گردیده است!.
گام دیگر اینکه سعی کردند در تمام کشورهای اسلامی مناهج و برنامه های درسی را تغییر بدهند و حد اقل مفهوم جهاد وآیات جهاد را از آن دور کنند!.

یکی دیگر از گامهای مؤثر آنان نفوذ در بدنه جنبش جهانی جهاد بود که البته لازم نبود مستقیما این کار انجام شود بلکه بوسیله افرادی از درون سازمانهای اطلاعاتی بعضی کشورهای اسلامی این کار انجام شد و توانستند افراد متبوع هر کشوری را علیه حکومت هایشان بشورانند و طوری که عرض کرديم با چند انفجار کور و درگیری بی هدف عرصه را بر خود تنگ نمودند، و متأسفانه  اهداف دشمن بخوبی بر آورده شد! جو سازی منفی علیه اسلام و جهاد و سایر شعائر اسلامی!.
اسلام به عنوان یک دین کامل و شامل و برتر و متمدن و مسالمت آمیز که از جهاد فقط به عنوان یک وسیله دفاع و یک عمل جراحی در موارد بخصوص استفاده می کرد تبدیل شد به یک دین خشن و ضد صلح و زندگی مسالمت آمیز!.
اصطلاح ارهاب یا ترور و تروریسم از این نوع تفکر و اندیشه منحرف تراوش کرده و هدف مقدس «ترهبون» در قرآن کریم از یک وسیله دفاع تبدیل شد به یک مترسک و وسیله خشونت و تهمت که از آن علیه اسلام اصیل استفاده می کنند!.
و لذا با وجود اینکه حدود دو دهه از پدید مدن این اصطلاح می گذرد هنوز صهیونیست ها و صلیبی های معاصر حاضر نیستند تعریفی برای کلمه یا اصطلاح ارهابی یا تروریسم ارائه دهند! چرا؟! چونکه اگر تروریسم را تعریف کنند طبیعی است که با توجه به تاریخ نهضت های آزادی بخش جهان أعم از مسلمان و غیر مسلمان در یکی دو قرن گذشته مجبورند حق مقاومت را برای مسلمانان زیر ستم و کشورهای اشغال شده توسط اسرائیل و آمریکا به رسمیت بشناسند.
لذا امروز که تعریفی از تروریسم ارائه نکرده اند فلسطین ها و افغانی ها و چچنی ها و کشمیری ها و غیره همه تروریست هستند! دقیقا مثل وهابیت، که تا کنون مدعیان تشیع که وسوسه خطر وهابیت را ایجاد کرده اند و هر مسلمان سنی و شیعه   آگاه را که با شرک و خرافات و مرده پرستی و قبرپرستی و اوهام پرستی مخالف است را وهابی می نامند!.
اگر وهابیت را تعریف کنند مشخص می شود که پیروی از قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم و مبارزه با شرک و خرافات علامت شاخص وهابیت است پس اینگونه بهتر است که از وهابیت تعریفی نداشته باشیم!.
این حیله حیله گران و سود جویانی است که از وسوسه خطر وهابیت سود می برند. کما اینکه صهیونیست ها و صلیبی های عقده ای معاصر از گنگ و مبهم گذاشتن تروریسم سود می برند و هر مسلمان مظلومی را که از حق خودش دفاع می کند به نام تروریست می کشند و یا به گوانتانامو و ابوغریب می فرستند!.
پس امروز القاعده با توجه به آنچه عرض شد با وجود تندروی و اشتباهات خواسته یا نخواسته یعنی درگیر شدن با حکومت های اسلامی و با وجود تعدادي تکفیری در بین آنها كه بیشتر علمای اهل سنت به طور قطع مخالف این موارد هستند با این وجود تقریبا عموم اهل سنت در جبهه اصلی یعنی آن بخش که به جهاد علیه صهیونیست و صلیبی های معاصر متعلق می شود با شروط و قواعد شرعی با آنها موافقند.
در اینجا بیان این نقطه نیز لازم است همچنانکه قبلا نوشته ایم علمای اهل سنت هرگونه تکفیر بي دليل  و قتل ناحق را حرام و نادرست می دانند. لذا انفجار هایی که در داخل مساجد و حسینیه ها و مراکز عمومی و بازارها در عراق و پاکستان و غیره انجام می شود از نظر علماي اهل سنت کاملا مردود است، به احتمال زیاد اینگونه اقدامات جاهلانه و نابخردانه توسط افراد نفوذی دشمن و گاهی  احزاب سیاسی رقیب صورت می گیرد.

       و اگر گروهی به نام اسلام دست به اینگونه اقدامات بزند از نظر علمای اهل سنت این کار نادرستی است فرقی نمی کند که این فرد یا افراد اسم شان شیعه باشد یا سنی! یا مسلمان یا غیر مسلمان. آنچه از نظر ما شرعا درست است جهاد در برابر دشمن ظالم و اشغال گر است، که در هر زمان و مکان که علمای مورد اعتماد و شناخته شده و پیرو قرآن و سنت تشخیص دهند که در آنجا جهاد است تمام راهکار های شرعی که در گذشته وجود داشته یا راهکارهای جدیدی که امروز بوسیله علمای مورد اعتماد تأیید گردد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
      و امام طالبان به زبان پشتو یا افغانی کلمه طالبان جمع طالب است یعنی طلبه یا طلاب. پس از شکست روس در افغانستان و پیروزی مجاهدین متأسفانه به دلایل فراوانی که از ظرفیت این مقاله خارج است مجاهدین موفق به تشکیل یک حکومت مستقل و آزاد و نیرومند نشدند، و ملوک الطوایفی بر کشور جنگ زده افغانستان حاکم گردید.
      طلبه های افغانی که در پاکستان درس می خواندند مانند سایر ملت از وضعیت موجود رنج می بردند، البته جنبش های طلبه ای (شبیه جنبش های دانشجویی) در حوزه ها از قبل وجود داشت در واکنش به ظلم و بی عدالتی و آشفته بازار حاکم بر افغانستان حرکت طالبان شکل گرفت و بسرعت مورد استقبال مردم قرار گرفت.
      و شهرها و مناطق یکی پی دیگری به تصرف حرکت طالبان در آمد و سرانجام حکومت آنان تشکیل گردید. اما از آنجایی که دشمنان اسلام تاب تحمل یک حکومت اسلامی آزاد و مستقل را نداشتند به بهانه های مختلف حکومت اسلامی طالبان را زیر فشار قرار دادند، تا اینکه به بهانه انفجار یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱م در آمریکا و وجود نیروهای القاعده در افغانستان امپراطوری صلیبی آمریکا به رهبری جورج بش عقده ای و همکاری علنی مدعيان اسلام ناب در ایران، با یک حمله نظامی ظالمانه حکومت اسلامی طالبان را ساقط کردند. بهانه آمریکا انتقام از تلفات ۱۱ سپتامبر بود اما کینه مدعیان اسلام ناب و وحدت و تقریب برای بسیاری مبهم و غیر موجه بود.
و در واقع چیزی جز انتقام از اهل سنت و عدم تحمل یک حکومت اسلامی سنی در همسایگی خود هیچ عذر و بهانه دیگری نمی توانست همکاری علنی آنان را با صلیبی ها و صهیونیست ها علیه اسلام و مسلمانان در افغانستان توجیه کند.
کما اینکه همکاری آنان با آمریکا در عراق شاید ظاهرا زیر پوشش انتقام از صدام بود اما آنجا هم در واقع انتقام از اهل سنت بود، کردار ارگانهای مختلف در عراق و حمایت مستقیم از شیعیان عقده ای عراق و قتل ها و کشتارهای وحشیانه علماء و دانشمندان و نخبگان اهل سنت در عراق بهترین دلیل بر این واقعیت تلخ است.
و این واقعیت روشن تر از روز زمانی برای همگان بیشتر علنی شد که همه دیدند و فهمیدند و پرسیدند که آیت الله سیستانی چرا تا کنون علیه آمریکای اشغالگر و متجاوز فتوای جهاد نمی دهد؟!! همه فهمیدند و دیگر جای شک و تردید نیست که همچنانکه در گذشته سازش و تبانی بین حکومت های استعماری و مراجع مذهبی شیعه وجود داشته و غالبا مراجع بزرگ بوسیله ابر قدرتها بویژه پدر پیر استعمار (انگلیس) تعیین می گردید اکنون نیز همین طور است پس وقتی سیستانی و امثال وی از سوی آمریکا و انگلیس تعیین و تأیید شوند، مگر جرأت دارند علیه آنها فتوای جهاد بدهند؟!!.

برای تأیید این مطلب می توانید به سوانح ایام خاطرات آیت الله سید ابوالفضل برقعی و کتاب شیعه و تصحیح دکتر موسی موسوی مراجعه کنید.
و حزب اسلامی حکمتیار هم که برای همه شناخته شده است.  در این اواخر جهاد و مقاومت این حزب نیز در کنار طالبان علیه امریکا و انگلیس و دیگر اشغالگران در افغانستان اوج گرفته است لذا ترس مدعیان کاذب اسلام ناب و وحدت و تقریب از این است که رشته های ۸ ساله آنها در کنار اشغالگران پنبه شود! و بار دیگر حکومت اسلامی مردمی در افغانستان بدست طالبان و حزب اسلامی و دیگر نیروهای مقاومت شکل گیرد.
اینکه چرا اهل سنت متهم به القاعده و طالبان و حکمتیار می شوند؟! زیرا که در جهان رسانه ای و در وضعیتی که اهل سنت ایران که نزدیک بیست میلیون جمعیت کشور را تشکیل می دهند رسما حق ندارند نفس بکشند! چرا روشنگری می کنند؟! فارسی زبانان افغانستان و تاجیکستان نیز علی هذا القیاس!
پس به تعبیر روشن تر می فرمایند: شما سگ سنی های ایران و افغانستان و تاجیکستان (اصطلاح سگ سنی اخیرا در تظاهرات زاهدان علیه مولانا عبد الحمید و اهل سنت مطرح شد که در یوتیوپ می توانید بشنوید) حق ندارید نفس بکشید و اظهار وجود بکنید یا فارسی بنویسید و إلا فریاد خواهیم کشید که شما وهابی هستید! القاعده هستید، طالبان هستید! وقتی اینطور بگوییم سایر اهل سنت از شما فرار می کنند! و حرفها و نوشته های شما را نمی خوانند! اگر بازهم اصرار کنید خواهیم گفت صهیونیست هستید! شیرفهم شدید یا خیر؟!

در پایان یاد آور می شوم که عموم جامعه مسلمان أعم از شیعه و سنی سفیدی ماست و سیاهی زغال را بدرستی تشخیص می دهند و می دانند که شاهراه وحدت و اتحاد از هرگونه لعن و نفرین و تفرقه و اختلاف و تهمت و دروغ پاک و مبراست پس همه با هم پیش بسوی شاهراه اتحاد و وحدت حقيقي بین امت اسلامی بر اساس قرآن و سنت و عقل و فطرت سالم. 

هشتم رمضان المبارک ۱۴۳۰ هـ

منبع:سنی نیوزصدای اهل سنت ایران

Advertisements

No Responses Yet

  1. اینکه شخصی به خودش بمب ببندد و عده‌ای زن و بچه و نوزاد را منفجر کند و توقع بهشت هم داشته باشد احمقانه‌ترین ایده‌ی ممکن است. پیامبر اسلام کی دستور ترور مخالفانش را داد؟ طالبان که دست قطع می‌کند، سر می‌برد، زن‌ها را آدم حساب نمی‌کند و … راه جهاد اسلامی‌است؟ جهاد با چه؟ وقتی بچه‌ی یک مسیحی یا یهودی در یکی از این به اصطلاح جهادها کشته شود واکنش او چیست؟ به اسلام گرایش پیدا می‌کند یا از هر چه اسلام است متنفر می‌شود؟ تنها واکنشی که من دیده‌ام این است که قانع می‌شوند از مالیاتشان برای مبارزه با اسلام هزینه شود.
    پیامبر با شمشیر دلها را تسخیر نکرد، اخلاق بهشتی او بود که مردم را مجذوب می‌کرد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: