پاسخ خوشمزه احمدی نژاد به نمایندگان اهل سنت و کرد مجلس شورای اسلامی.

شما و موکلانتان خیلی پر رو و نمک نشناس هستید! حواستان باید جمع جمع باشد. که در چه مقطع زمانی و مکانی زندگی می کنید! شما در کشور امام زمان (عج) زندگی می کنید، همینکه به شما اجازه نفس کشدن می دهیم باید ممنون و سپاسگذار باشید.  انسانهای پست و بی شخصیت و بی هویتی مثل شما و موکلانتان چه انتظاری دارید؟! آیا می دانید جرم و سزای شما دشمنان اهل بیت (ع) و امام زمان (عج) چیست؟ اگر نمی دانید بپرسید و اگر می دانید این بلند پروازیها و لاف و بلوف ها و کلاس گذاشتن ها چیست؟!

پاسخ خوشمزه احمدی نژاد به نمایندگان اهل سنت و کرد مجلس شورای اسلامی.

 • عبدالله حیدری

نمایندگان نا محترم موسوم به فراکسیون اهل سنت و کرد مجلس، نه سلام و نه علیکی!
 خیلی هم اشتباه کردید که نامه نوشتید و وقت شریف اینجانب را ضایع نمودید! (نامه نمایندگان در ۱۷/۵ نوشته شده اینکه پاسخ رییس جمهور به زبان حال بوده یا قال اختلاف نظر شدیدی وجود دارد قبل از خواندن این پاسخ أحوط این است که از آقای رحیم مشایی رییس دفتر ایشان استفسار نمایید).
 شما و موکلانتان خیلی پر رو و نمک نشناس هستید! حواستان باید جمع جمع باشد. که در چه مقطع زمانی و مکانی زندگی می کنید! شما در کشور امام زمان (عج) زندگی می کنید، همینکه به شما اجازه نفس کشدن می دهیم باید ممنون و سپاسگذار باشید.
 انسانهای پست و بی شخصیت و بی هویتی مثل شما و موکلانتان چه انتظاری دارید؟! آیا می دانید جرم و سزای شما دشمنان اهل بیت (ع) و امام زمان (عج) چیست؟ اگر نمی دانید بپرسید و اگر می دانید این بلند پروازیها و لاف و بلوف ها و کلاس گذاشتن ها چیست؟! اصلا شما طوری جدی صحبت می کنید که گویا یک عده انسان سالم و پیرو فرقه منصوره ناجیه و شهروندان درجه یک در یک معادله برابر خواستار حق سلب شده شان هستند!.
 و تازه از بی سوادی شما شگفت زده شدم که خواستار عدالت هستید! اجرای عدالت لازم است اما ما به دلایلی هنوز نتوانسته ایم اجرای این پروژه عظیم را آغاز کنیم! مطمئن باشید در اولین فرصت عدالت اجراء خواهد شد و حق به حقدار خواهد رسید! اما بدانید که معنی اجرای عدالت در کشور امام زمان (عج) این است که دشمنانی مانند شما و موکلانتان در اولین فرصت از دم تیغ بگذرند! یا اینکه از کشور امام زمان اخراج گردید! فهمیدید! به موکلانتان هم ابلاغ کنید تا حواسشان جمع باشد!
و اما متن نامه شما!
  از حضور حماسی و آگاهانه و شعورمند جامعه اهل سنت تشکر کرده اید! خلی هم بیخود کرده اند که شرکت کردند شما هم بی خود کردید که تشکر می کنید! انتخاب مجدد و انتصاب و تنفیذ رهبر و تحلیف مرا تبریک گفته اید! اشتابه کردید لازم نکرده! انتصاب بوده و بس! نه به تبریک شما و نه هیچ کس دیگری نیازی نیست!
 برای من برنامه دادید که تحمل کنم و نقد ناقدان و کار کارشناسان و مدیران متخصص و مجرب را باید بپذیرم و با مجلس تشریک مساعی داشته باشم! دیگه چکار کنم؟! برای چی؟! برای اینکه کابینه ای موفق داشته باشم! کار من همیشه موفق بوده و خواهد بود، و نیازی به فضولی شما نیست!.
 از سایر نمایندگان تشکر لازم نیست و به شما ربطی ندارد! اینکه شما برای رشد و اعتلای نظام و اسلام و مردم سالاری و شهروند محوری و اجرای عدالت و توسعه متوازن در ایران اسلامی بکوشید! خیلی هم کار اشتباهی است کی به شما اجازه داد؟ مگر شهر هرت است که هرکس هرچه دلش خواست بکند؟! اصلا از این اشتباها نکنید چوب لای چرخ قطار مهرورزی گذاشتن مصادف با خودکشی است! مبادا جرمتان را سنگین تر کنید!
اینکه گویا می خواهید توصیه های رهبر معظم را نصب العین قرار دهید بی جا می کنید اولا ایشان در اجرای عدالت در باره شماها با من هم نظرند، یعنی هرچه زودتر از شر شماها و موکلانتان باید خلاص شد، ثانیا اگر تفاوتی وجود دارد فقط در نحوه اعدام شماهاست و إلا هدف روشن است و زمان رو درواسی به پایان رسیده! خود را آماده کنید که طولی نخواهد کشید شما و موکلانتان را راحت و آسوده کنیم.
 اینکه صحبت از دلجویی و محبت با آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات کرده اید گویا راستی راستی شما هم خود را در این کشور جزو آدم حساب می کنید! و حرفهای بزرگ بزرگ می زنید! نخود هر آش شدن هزینه سنگینی دارد! از شریعتمداری و قطب زاده و منتظری و تازگی هم از موسوی و کروبی و خاتمی و رفسنجانی بپرسید!
یا اینکه دوست دارید بفرستیم مثل ابطحی و عطریا نفر  بلبل وار چه چه بزنید؟! مگر اعترافات همکار سابقتان مولوی نظر محمد دیدگاه را فراموش کرده اید؟! دیدید چطور قشنگ املا می خواند! یا مولوی محی الدین بلوچشتانی که درسی بهش دادیم که اگر املا نخواند دیگر روی ظاهر شدن و بلبل زبانی در جامعه را ندارد. و معلوم نیست در کدام کوه و صحرا خیمه زده! پس حواستان جمع باشد! و هوس اضافی نکنید.
 دستور داده اید که خود را موظف به خدمت صادقانه و عمل فرا جناحی و شفافیت و منطق برتر بدانیم! دیگه چی دستور می فرمایید؟! مگی خدمات ما تا حالا کاذبانه بوده است؟! یا جناحی عمل کرده ایم؟! یا شفافیت نداشته ایم یا بی منطق بوده ایم؟! گویا با این قلمبه سلمبه ها بازار گرم می کنید و معرکه می گیرید و مشتری پیدا می کنید؟! طاوس که شده اید اما گویا پاهایتان را نمی ببینید! سنی و ملی گرا اگر یار امام زمان هم بشود واجب القتل است!.
گمان کرده اید که شما نمایند میلیونها شهروند اهل سنت و کرد ایرانی هستید!
 اولا نماینده بودن شما هیچ ارزشی ندارد! اهل سنت و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب و غیره خودشان چه ارزشی دارند که نمایندگانشان داشته باشند!
 ثانیا ادعا کرده ایدکه ایرانی هستید! کی گفت شما ایرانی هستید؟! هیچ کسی با شناسنامه ایرانی نشده که شما بشوید! مگر شیعتمداری ایرانی نبود؟! آیت الله نبود؟ شیعه نبود؟ چه غلطی کرد؟! آیت الله بروجردی مگر آیت الله نیست؟! شیعه نیست؟ عاشق امام زمان نیست؟ ایرانی هم که هست؟ چرا در تک سلول است؟! این جنگل بزرگی که شما اسمش را ایران گذاشته اید از نظر ما جنگلی بیش نیست و شما ها همتون خس و خاشاکی بیش نیستید! خس و خاشاک که شیعه و سنی و فارسی و کرد و بلوچ و عرب ندارد همه خس و خاشاکید! و حرف اول و آخر در این جنگل حرف ماست هرچه شاه حیوانات فرمود همان درست است فهمیدید؟!.
 ادعا کرده اید که وظیفه حقوقی و دینی و ملی دارید! خیلی هم اشتباه می کنید درست است وظیفه دارید اما وظیفه شما فرمانبرداری در برابر اوامر ماست بدون چون چرا! اگر چرا گفتید جرمتان سنگین تر می شود! گویا قبل از تشکیل کابینه دندان تیز کرده بودید که میراث پدر تقسیم کنید! و از تخصص و بافت دینی و قومی و جغرافیایی سخن گفته اید!
 اولا حکومت را از صحراء نیافته ایم که با شما تقسیم کنیم! تخصصتون هم بخوره  تو سرتون! و بافت دینی و ملی و جغرافیایی هم به شما ربطی ندارد عرض کردم که همتون خس و خاشاک هستید بهترین شما در نزد ما فرمانبردارترین شماست!
 از شعار عدالت و مهرورزی صحبت کرده اید! بله عدالت و مهرورزی همیشه شعار ما بوده و خواهد بود به شما هم ربطی ندارد، الزامی هم نیست که هر شعار به عمل تبدیل شود!.
 در بخش پیشنهادات باز اسب هوس را سوقان داده اید و از حضور تاریخی و همیشگی اهل سنت و محروم بودن ۳۰ سال آنان سخن رانده اید! عجب؟! حضور تاریخی و همیشگی و مشارکت بالا و توقعات بالاتر!.
 کدام محرومیت۳۰ ساله! محرومیت از چی؟! مدیریت های کلان؟! به به! چطوره که ریاست هر سه قوه را خدمت شما تقدیم کنیم؟! کابینه هم هدیه شما! استانداری ها و فرمانداری ها و بخش داری ها و مدیران کل و سفرا و غیره همه را به شما ها تقدیم کنیم! چون خیلی محروم بوده اید! چیز دیگه لازم باشه دستور بفرمایید! مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت و رهبری هم در خدمت شماست!
 سزای شما کمتر از سزای فرخی یزدی نیست، جز اینکه زبان شما بریده شود هیچ علاجی مفید و کارگر نیست! تا موکلان و سایر هم مذهبانتان در سراسر جهان هم بدانند که سزای جسارت چیست؟! کار شما به جایی رسیده که از محرومیت صحبت می کنید و حق می خواهید؟! مدیریت کلان می خواهید؟! از تخصص و تعهد صحبت می کنید؟!.
 شگفت انگیزتر اینکه از تقویت و حدت بین شیعه و سنی سخن رانده اید؟! کدام وحدت؟! و چرا وحدت؟! همینکه ۳۰ سال به شما فرصت تنفس داده ایم کم است؟ که ادعای وحدت هم با ما دارید؟! چطوره که بر اساس فهم شما از اسلام با هم وحدت کنیم؟! گنبدها و بارگاههای حضرات ائمه معصومین در مشهد و قم و تهران و سایر امامزاده ها را تعطیل کنیم و فقط به خدا رجوع کنیم! تمام انواع توسل و استغاثه و شفاعت نامشروع را ممنوع اعلان کنیم؟! و به قرآن روی بیاوریم؟! و بگوئیم صحابه و اهل بیت باهم برادر بوده اند و هیچ مشکلی بین آنها وجود نداشته است! بلکه با هم فامیل بوده و به یکدیگر افتخار می کردند.
شبکه سلام را هم تعطیل کنیم، بازار قزوینی و دانشمند و ازغدی را هم تعطیل کنیم، کتابهای تیجانی و شبهای پیشاور و غیره را هم جمع کنیم از شهرهای اهل سنت هم أذان شما را پخش کنیم؟! چطوره؟! اینطور وحدت خوبه؟! این آرزو را شما و اربابانتان به گور خواهید برد؟!. اگر اینطور شود می دانید نرخ بیکاری چقدر رشد می کند؟!. هزاران روحانی و طلبه و روضه خوان و مداح و قمه زن نویسنده!! و مترجم!! و محقق!!  و غیره چی کنند؟!!.
 آشی برای شما پخته ایم که کیف کنید؟ در تمام جهان بذر اسلام ناب کاشته ایم! که نه تنها شما که حتی سران سقیفه را به مردم معرفی کنیم و بگوییم که شما وارث کدام اسلام هستید؟! تا کنون ۳۰۰ هزار امامزاده در کشور آماده کرده ایم و تلاشها ادامه دارد!.
 هوس وحدت و تقریب را با خود دفن خواهید کرد. نمایش آیت الله تسخیری اگر جدی می بود تا حالا به ثمر رسیده بود. خودش می داند چکار کند اگر دست از پا خطا کند او را هم دنبال واعظ زاده خراسانی می فرستیم. فهمیدید یا نه؟!.
 فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق و حوزه های مختلف خیلی خوب عمل می کنند و می دانند برنامه ها را چگونه اجراء کنند!. پس ما بدین معنی وحدت و تقریب می خواهیم و داریم اجرا می کنیم اما نه با تعریف شما! و بر وفق مراد شما.
اینکه به قول مساعد ما اشاره کرده اید! بی خود کرده اید! قول مساعد یعنی چه؟! ۹۰ در صد دین ما تقیه است خیلی هم افتخار می کنم که این کار ثواب را انجام دهیم. اینکه بقیه وعده خلافی کرده اند یا نه خودشون می دانند ولی من به نیت ثواب شما و موکلانتان را زجر می دهم.
 فرموده اید تحت تأثیر القاءات اشخاص و مراکز وحدت شکن قرار نگیریم؛ این چه طرز صحبت کردن است؟! بازی بازی با ریش بابا هم بازی؟! ما تحت تأثیر قرار بگیریم نخیر! هرگز! آنها تحت تأثیر ما قرار می گیرند!! همین آیت الله مصباح یزدی که می ببینید اینقدر مشتری دارد در واقع ما برادران سبب شدیم که ایشان پر و بال باز کند.
 الآن هم هیچکدام این آیت الله ها به اندازه ما شیعه نیستند فرقه ما(محمودیه سبورچیانیه) به حجتی ها التی ماتم داده که اگر به ما نپیوندد و از محافظه کاری دست برندارند پروانه کسبش لغو خواهد شد و همچنین بعضی آیت الله ها و مراکزی که به آن اشاره کرده اید!.
 ما با هیچکس شوخی نداریم همه هم می فهمند! به امام زمان هم تاریخ داده ایم اگر حرف ما را گوش کرد و ظهور فرمود که خوب وگر نه بازار همه را کساد خواهیم کرد و عدم تولد و وجود ایشان را رسما اعلان خواهیم کرد.
 از حمایت و عنایت کم سابقه رهبری نسبت به ما سخن گفته اید! درست است اما این معامله است هر بده بستانی سود و زیان خودش را دارد، ایشان نخواستند می توانند پس بگیرند ما هم پس می گیریم، پس به شما و موکلانتان ربطی ندارد.
 اینکه ایشان در سفر اخیر کردستان در باره عدم وجود تفاوت و اختلاف بین شیعه و سنی موعظه فرموده اند! ظاهرا بله اما با زبان دیپلماسی که ایشان بخوبی و روانی با آن زبان تکلم می فرمایند فرمودند بشرطی اختلاف شیعه و سنی را منتفی اعلان می کنیم که شما اختلاف وهابی و سلفی با اهل سنت را بپذیرید و إلا معامله یخت!.
 پس ایشان برای اولین بار در کردستان چراغ سبز روشن فرمودند که در پرتو نور سبز آن دست برادران برای تصفیه نیروهای وهابی و سلفی که در صف اول مسجد سنگر گرفته و با سلام و دعا علیه وحدت شیعه رافضی و سنی اثناعشری مشغول جنگ است باز شود. و لذا از آنروز تا کنون فعالیت برادران بشدت ادامه دارد و چندین دشمن درجه یک را از بین برده اند!
 فرموده اید اختلاف شیعه سنی یادگار ستم شاهی است! نخیر! اشتباه می کنید چاخان بیجا  می فرمایید، شاه که شیعه سنی براش مهم نبود، اجداد صفوی ما این افتخار را داشتند و الآن هم این افتخار طی سی سال گذشته نصیب ما شده است. فرموده اید که برای میلیونها اهل سنت و کرد قابل قبول نیست در مدیریت کلان کشور سهم نداشته باشند! اگر قابل قبول نباشد چی می شود؟!.
 نخبگان و مخصصان! چه ادعاهایی؟! اولین شرط نخبه بودن و متخصص بودن فرمانبرداری و دومش شیعه بودن است؟ در ضمن ممکن است بعضی ها فورا آغوش باز کنند و بخواهند تغییر مذهب بدهند و به پست و مقام برسند! خیر همچنانکه در یهودیت کسی نمی تواند یهودی شود تا زمانیکه مادرش یهودی نباشد در مذهب ما هم شیعه شدن هیچکس ارزشی ندارد تا اینکه مادرش شیعه نباشد!
 باز از تحکیم وحدت سخن گفته اید که پاسخ دادیم. درجه بندی شدن شهروندان به شما ربطی ندارد. هنوز هم دوست داریم درجه بندی را دقیق تر کنیم اشکال دارد؟!
 اینکه در هیچ جای قانون اساسی اهل سنت از مشارکت در مدیریت های کلان منع نشده اند! ما منع می کنیم! حتما باید امضای شما زیر هر تصمیم باشد تا اجرا شود؟! اصلا شفاهی یا عملی منع می کنیم حرفی دارید؟! اینکه در لبنان و عراق و افغانستان بعضی ها از جمله زنها و کردها واقلیت ها به ریاست جمهوری رسیده اند اصلا به شما ربطی ندارد.
 اینکه ما گفته ایم رئیس جمهور متعلق به همه ملت و همه مذاهب است درست است ولی کی گفته که شما جزو آدم هستید تا شامل شما هم بشود؟!. مجددا از نامه نوشتن شما ناراحت شدیم. و السلام علی من اتبع الهدی.
پوزش نامه: در پایان برای آن عده از عزیزانی که با این زبان آشنا نیستند عرض می شود که: نمایندگان عزیز و سروران گرامی از بذل جهود و مساعی ارزشمند شما بزرگواران و خادمان دین و ملت کمال تشکر و امتنان را داریم یکایک افراد ملت بویژه حوزه های انتخاباتی شما اعم از علماء و وجهاء و نخبگان و فرهنگیان و سایر عزیزان دست شما را می فشارند و خسته نباشید عرض می کنند و گام شا را در راستای احقاق حقوق حقه شان می ستایند، به امید آنکه دین خود را نسبت به ملت و عقیده تان ادا کرده باشید. به شجاعت و صراحت شما آفرین می گوییم و بازهم امیدواریم تا آخرین رمق در راستای احقاق حقوق ملت مظلومتان از راههای قانونی همواره تلاش پی گیر و مستمر داشته باشید.
 به امید پیروزی و موفقیت دائم برای شما و همه ستمدیدگان در سراسر جهان و به امید طلوع فجر آزادی و اعتزاز اسلام و توحید خالص.
     با التماس دعای خیر
    برادر شما عبدالله حیدری haidari۱۱@yahoo.com
 ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۰ﻫ

Advertisements

No Responses Yet

 1. بی کار علّاف کسی که این را نوشته و بیکارتر من که این را خواندم !

 2. من نخوندم. فقط خواستم بگم:
  مرگ بر دیکتاتور..

 3. آقا خودتون رو مسخره کردین یا ما رو؟
  دوستان مطمئن باشید که سایت مال خود سپاه هست.
  یا حتا اگه نباشه خیلی‌ مخلصانه داره بهشون در جهت دلزده کردن مردم از جنبش عدالت خواهی‌ شون با این همه تند روی و ایجاد کسالت کمک می‌کنه!
  لطفا به شوعور مردم احترام بذارید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: