شعار نویسی بر روی درب اصلی دانشگاه تهران در تظاهرات امروز

شعار نویسی بر روی درب اصلی دانشگاه تهران در تظاهرات امروز

uni-teh-12

Advertisements

No Responses Yet

 1. مرگ بر منافق

 2. تا خون در رگ ماست
  محمود عنتر ماست

 3. مرگ بر اسلام امریکایی مرگ بر میر حسین

 4. مترجم خاتمي هم در كتاب خاطراتش كه چندماه قبل منتشر شده ملاقات خاتمي با جرج سوروس حامي كودتاهاي مخملي را تأييد كرده است.
  گفتم: «كنت تيمرمن» مسئول سابق ميز ايران در وزارت خارجه آمريكا و عضو سازمان سيا هم ملاقات خاتمي و سوروس را تأييد كرده است.
  گفت: دهها سند غيرقابل انكار ديگر هم انجام اين ملاقات را اثبات مي كند و با وجود اينهمه سند و مدرك، معلوم نيست آقاي خاتمي چگونه ملاقاتش با سوروس را تكذيب كرده است.
  گفتم: تنها استدلال آقاي خاتمي اين است كه چرا حرف مرا باور نداريد ولي حرف جرج سوروس و تيمرمن و… را قبول مي كنيد؟
  گفت: معلوم است كه خاتمي قابل قياس با جرج سوروس صهيونيست و تيمرمن عامل سيا نيست، بلكه سند و مدارك آنها انجام اين ملاقات را اثبات مي كند.
  گفتم: شخصي در خانه همسايه اش رفت كه الاغ او را قرض بگيرد، همسايه گفت الاغم را شخص ديگري با خود برده و در خانه نيست، در همين هنگام صداي عرعر الاغ از درون خانه بلند شد و همسايه كه ديد بدجوري خيط كاشته به طرف گفت؛ يعني تو حرف مرا كه همسايه ات هستم باور نمي كني اما حرف الاغ را قبول مي كني؟! و يارو در جواب گفت؛ حرف الاغ مهم نيست، خود الاغ سند است!

 5. عناصر افراطي
  در نخستين فاز آشوب گري
  همزمان با مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها، تجمعي غيرقانوني با محوريت انجمن اسلامي دانشگاه تهران طيف دموكراسي خواه در مقابل تالار علامه اميني نيز برگزار شد.
  به گزارش فارس در ميان اين عده كه با خود نشان هاي سبزرنگ به نشانه حمايت از موسوي داشتند، افرادي نظير «الف.الف» نيز حضور داشتند كه پيش ازاين در تجمعات ماركسيست ها در دانشگاه تهران از عناصر اصلي به شمار مي رفتند.
  برخي از اين افراد علي رغم ادعاي ماركسيست بودن خود، شعارهاي الله اكبر نيز سر مي دادند! در حالي كه از عصر روز يكشنبه تراكت هايي با حجم گسترده در سطح دانشگاه تهران و كوي اين دانشگاه به منظور دعوت از دانشجويان براي شركت در تجمع مذكور پخش شده بود، اما هسته اوليه اين تجمع با شركت حدود 50نفر آغاز شد و تلاش هاي اين عده براي همراهي ساير دانشجويان نيز نتيجه اي نداشت به طوريكه تعداد تجمع كنندگان در شلوغ ترين هنگام آن به بيش از 200 نفر نمي رسيد. اين در حالي است كه فقط حجم تراكت هاي توزيع شده بالاي 2000 تراكت بود.
  افراد تجمع كننده پس از آغاز اين تجمع در مقابل تالار علامه اميني دانشگاه تهران، در حالي كه شعارهايي را عليه مسئولان دولتي و برخي از شخصيت هاي حوزه علميه و نظام سر مي دادند، به سمت درب اصلي حركت كردند.
  اين افراد همچنين در شعارهاي خود خواستار آزادي عناصر دستگير شده در جريان اغتشاشات اخير شدند.
  تجمع كنندگان پس از رفتن به سمت درب اصلي و دور زدن در اين دانشگاه براي همراه كردن دانشجويان، مجدداً به سمت تالار علامه اميني حركت كردند، اما با رسيدن به نزديكي اين تالار با جمعي از دانشجويان تجمع كننده ديگر روبرو شدند كه شعارهايي را عليه افراطيون سر مي دادند. اين دانشجويان كه به صورت خودجوش گردهم آمده بودند، شعارهاي «توهين به راي ملت، خيانت خيانت»، «قبول اكثريت، نشان آدميت»، «دروغگو دروغگو 72 كشته ات كو»، «مرگ بر ديكتاتور مخملي»، «مگر بر اسلام آمريكايي»، «آمريكا حيا كن، موسوي رو رها كن»، «انگليس حيا كن، كروبي رو رها كن»، «سبز فقط سبز نبي، رهبر فقط سيدعلي»، «مرگ بر مزدور ماهواره اي»، «بازيچه حيا كن، بادكنكو رها كن»، «آزادي انديشه با اغتشاش نمي شه»، «بازيچه حيا كن، اغتشاشو رها كن»، «مرگ بر ديكتاتور دروغگو» سر داده و پلاكاردهايي با مضامين «امام خميني(ره): تو غلط ميكني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد» در دست داشتند.
  محمود خرم آبادي از دانشجويان تجمع كننده طي سخناني با تاكيد بر اينكه اين سبزپوشان عليرغم ادعايشان چيزي از خط امام نمي دانند، گفت: رفتار و عملكرد اينان نشان مي دهد كه بويي از آرمان هاي امام و انقلاب نبرده اند.
  امين خيام از ديگر دانشجويان بود كه به سخنراني پرداخت و اظهار داشت: ديكتاتور دروغگو كسي است كه به راي مردم تمكين نكرده و به اغتشاش روي مي آورد.همچنين وحيد اشتري نيز در جمع تجمع كنندگان تاكيد كرد: اينان كه شعار «ياحسين، ميرحسين» سرمي دهند، طرفدار همان گروهي هستند كه در 8 سال دولت اصلاحات عليه ائمه شعار داده و قصد داشتند از جامعه كشور دين زدايي كرده و ايران را به كشوري سكولار تبديل كنند.
  وي افزود: گويا آقايان يادشان رفته است كه كار را به جايي رساندند كه علماي حوزه علميه قم در اعتراض به عملكردشان تحصن كردند.
  تجمع كنندگان مقابل كه شعارهايي را عليه احمدي نژاد و دستگاه قضايي كشور سر داده و نشانه هاي سبز از قبيل بادكنك با خود حمل مي كردند، با مشاهده تجمع دانشجويان راه خود را كج كرده و به سمتي ديگر حركت كردند.
  دانشجويان نيز به دليل جلوگيري از اهانت احتمالي اين سبزپوشان به مقبره شهداي گمنام مدفون دانشگاه تهران، به سمت مقبره شهدا حركت كرده و با ايجاد حلقه انساني در اطراف اين مقبره و همچنين تجمع در اطراف آن هرگونه نزديك شدن افراطيون به اين مقبره را غيرممكن كردند.
  در حالي كه عناصر سبزپوش تجمع كننده در حوالي ساعت 12 ظهر به سمت تالار اميني حركت مي كردند، دانشجويان تجمع كننده در اطراف مزار شهداي گمنام اين دانشگاه پرچم سبزرنگي منقش به نام ائمه اطهار(ع) به اهتزار درآوردند كه با هياهوي سبزپوشان مواجه شد.
  تجمع كنندگان سبزپوش ساعت 20:12 پس از پاره كردن پلاكاردهاي اطراف محل برگزاري مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها، به كار خود پايان دادند.
  براساس گزارش فارس، علاوه بر طيف غيرقانوني و افراطي علامه كه ردپاي آن در اكثر اغتشاشات دانشجويي به چشم مي خورد، يكي از عوامل اصلي سازمان دهي اين تجمع غيرقانوني در سطح دانشگاه تهران كه قصد داشتند از آن به عنوان مقدمه اي براي به تشنج كشاندن دانشگاه ها بهره برداري كنند، برخي انجمن هاي دانشگاه تهران بوده است.
  براين اساس افرادي نظير «پ.الف»، «الف.ك» «م.ه» و «م.ب» از اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشكده هاي دانشگاه تهران و بخصوص دانشكده حقوق اين دانشگاه از جمله افرادي بودند كه نقش سازماندهي و هدايت اين تجمع غيرقانوني را برعهده داشتند.
  همچنين «م.م» دبير انجمن اسلامي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نيز از جمله كساني بود كه نقش هدايت تجمع كنندگان را برعهده داشت. وي رياست شاخه جوانان ناحيه شمال حزب مشاركت را نيز برعهده دارد.
  خبرهايي از تحركات برخي اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران نيز به گوش مي رسد كه حاكي از برنامه ريزي اين تشكل دوم خردادي براي پيگيري تجمعات در روزهاي آتي است

 6. سحر جون اينقدر فشار به خودت نيار آخه اينا نمي فهمن كه موسوي چه خريه

 7. نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب

 8. افشاي دروغ جديد موسوي

  در حالي که جريان سياسي شکست خورده در انتخابات مي کوشد به بهانه ۶۸ سالروز تولد ميرحسين موسوي اغتشاشات جديدي را دامن بزند، بررسي عکسهاي دوره انتخابات نشان مي دهد، وي اصولاً متولد مهرماه نيست. بر خلاف ادعاهاي مطرح شده درباره تولد ميرحسين موسوي در ماه مهر، کذب بودن این شایعه با استناد به شناسنامه وي مشخص شده است.
  موسوی 22 خرداد ماه و در هنگام ثبت نام انتخابات تصوير صفحه اول شناسنامه خود را در وزارت کشور به خبرنگاران رسانه ها نشان داد که بر اساس آن وي متولد ۱۱ اسفند ۱۳۲۰ است. گفته مي شود برخي مشاوران موسوي با درخواست ترويج اين دروغ به وي اعلام کرده اند در صورتي که در ماه اول بازگشايي دانشگاهها اغتشاشي شکل نگيرد، امکان سوار شدن بر بستر هيجانات دانشگاهي در ماههاي بعد به دليل آغاز روند علمي مراکز آموزش عالي بسيار مشکل خواهد بود.

 9. پاسخ به جنبش سبز بالایی زیاد خودتو خسته نکن همه با این طرز کار شما اشنانند درست مثل صدا وسیمات کسی کیر خودشم حسابت نمیکنه

 10. پاسخ به جنبش سبز بالایی زیاد خودتو خسته نکن همه با این طرزکار شما اشنانند درست مثل صدا وسیمات کسی کیر خودشم حسابت نمیکنه

 11. پاسخ به جنبش سبز بالایی زیاد خودتو خسته نکن همه با این طرز;hv شما اشنانند درست مثل صدا وسیمات کسی کیر خودشم حسابت نمیکنه

 12. پاسخ به جنبش سبز بالایی زیاد خودتو خسته نکن همه با این طرزکار شما اشنانند درست مثل صدا وسیمات کسی … خودشم حسابت نمیکنه

 13. پاسخ به جنبش سبز بالایی زیاد خودتو خسته نکن همه با این طرز کارشما اشنانند درست مثل صدا وسیمات کسی … خودشم حسابت نمیکنه

 14. اول عفت کلام داشته باشین

  دوم مرگ بر منافق مرگ بر جنبش اسراییلی مرگ بر جنبش ترسو

  بیش قراولاتونو دیدین ؟ چرا رو عقیدشون واینسیدن ؟

  این جوری

 15. جناب موسوی!
  این نامه را نوشتم که بگویم که مادران این مرز و بوم از شما نخواهند گذشت اگر بخواهید باز شدن دانشگاه ها را با شروع دوباره ی بلوا و آشوب همراه کنید . ما بچه های مان را به دانشگاه ها نفرستاده ایم که پیاده نظام نیروهای دشمن باشند بی این که خود بدانند و البته شما می دانید.

  من به عینه دیدم که شما با موج سبز تان در این مدت، بچه های ما را به وادی شعار زدگی بی منطق و بی استدلال و تنها با هیجان و احساسات کور کشاندید و از شما می پرسم اگر فی الواقع خود را بر حق می دانید و حرفی حسابی دارید، چرا از روز اول بنای شعله ور کردن آتش احساسات و خاموش گذاشتن فروع عقل و خرد را در طرفداران خود گذاشتید؟ و من مطمئنم که در ادامه ی راه هم اگر بخواهید بروید، چاره ای جز توسل به همین رویه ندارید. ما بچه های مان را روانه دادگاه کردیم که چشم شان باز شود و عقل شان رشد کند و شما همه ی سرمایه گذاری تان بر روی نفهمیدن و تعطیل کردن فکر و عقل و دامن زدن هیجان و احساسات تخریبی و بدبینانه است . چرا؟

 16. لعنت خدا بر موسوی

 17. ahmad و کسانی که هم نظرش هستید یه چیز رو خوب فهمیدم نمیخواین سفت زناتون رو از دست بدین حالا هی طرفداریشون میکنید

 18. خاک بر سرتون با اسمتون که اصلا بهتون نمیاد
  جنبش سبز که به درد شما ها نمیخوره
  شما ها باید اسمتون رو بذارین
  جنده پرستان قرن 21
  بای

 19. دوستان جنبش سبز، لطفن حواستون رو جمع کنید این افرادی که مزه پرانی می کنند تیم کودتاچیان هستند که پارازیت میندازند. در دام آنها نیفتید. اینها همان افراد تیم سفینه سپاه هستند که حق امتیاز فیلم های پورنو در اختیار آنها است.

 20. همه خواهان دروغيم پس درد ميكشيم و هيچ نميگوييم

 21. حامد خان حالا شما خیلی از جنده بدت میاد!!!
  از تجاوزات بی دریغ شما و امثال تو معلومه.

 22. سلام دوستان
  وب لاگ إخوان المنصفین از شما عزیزان دعوت به عمل می آورد تا با مطالعه ی مطالب این وب لاگ نظرات و پیشنهادات خود را در مورد معضلات کم فروشی و گران فروشی و ربا خواری برای ما ارسال فرمائید. باتشکر
  إخوان المنصفین http://merrsad.blogfa.com/

 23. سلام بر همه
  من اول فکر ميکردم تقلب شده بعد ديدم پانصد هزار نفر سر صندوق هاي راي بودند، راي صندوق ها هم با راي اعلام شده در سايت وزارت کشور کمتر از يک درصد اختلاف داشتهه. آزمون هاي آماري هم بر خلاف شايعات اوليه عدم تقلب را تاييد ميکنند، در انتخابات دوم خرداد هم که حکومتي ها همه تلاششان را براي تقلب کردند باز هم ناطق نوري فقط 7 ميليون راي آورد
  پس حد اکثر تقلب همين حدود است.
  از هر کسي که سر صندوق بوده پرسيدم ديدم تو شهرستانها و جنوب شهرها راي احمدي از موسوي بيشتر بوده، بنابراين اقليت بودن خودم و ساير روشنفکران را قبول دلرم (راي معين تو انتخابات قبل 3 ميليون بوده)
  پس توصيه ميکنم جنبش روشنگري راه بياندازيم نه جنبش فحش دادن تا بتونيم در بلند مدت تاثير گذار باشيم و از پوپوليسم رد بشيم و وارد فاز جامعه روشن انديش بشيم.
  در حال حاضر هم هرج و مرج و شورش فقط منافع ملي ما رو در مذاکرات با آمريکا تضعيف ميکنه و اين يعني باج بيشتر به روسيه
  حال خود دانيد!!

 24. بعضی از این به اصطلاح برادرها فکر میکنند با احمق هایی مثل خودشون دارن حرف میزنندخیال میکنند اوایل انقلابه و میتونند سر مردمو شیره بمالنداینها شعور ملت رو به مسخره میگیرندو در توهم پشتیبانی مردم به سر میبرند

 25. ما فکر می کردیم سلاح روشنفکر قلم حالا میبینیم حرف بد زدن شده سلاح این اقایون
  بی ادب محروم ماند از لطف رب

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: