بحران اتمی ایران در رسانه ها

راديو فرانسه، رحمت قاسم بیگلو : در غرب نمایندگان شش کشور که رو در روی هیئت نمایندگی ایران قرار گرفتند ، در پایان دو دور گفت و گو ، نسبت به رسیدن به نوعی تفاهم با ایران در هفته ها و ماه های آینده ابراز خوشبینی می کنند . این درحالیست که ، رئیس هئیت نمایندگی ایران پس از ورود به تهران اظهار داشت که تهران هیچ قولی در مورد پرونده اتمی خود نداده و اصولاً د رمورد این پرونده مذاکره ای صورت نگرفته است.

 ایران ، در ماه های پیش از این مذاکرات ،  بارها از زبان مقامات ،  از جمله رئیس جمهوری اسلامی اعلام  شده بود  که پرونده اتمی ایران از نظر دولت تهران بسته شده و دولت ایران هیچگونه مذاکره ای را در این مورد نمی پذیرد ،ولی در نهایت در دوجلسه دیدار ،  روز اول اکتبر در ژنو ،  تنها موضوعی که مورد بحث قرارگرفت پرونده اتمی ایران بود. به هر حال به علت انجام مذاکرات در روز پنجشنبه ، روز نزدیک به پایان هفته ،اکثر هفته نامه های فرانسه به انتشار گزارش های مربوط به آن نرسیده اند. ولی در «لوپوئن» و «کوریه انترناسیونال» مقالات متعدد و جامعی در مورد رویا روئی ایران و غرب بر سر پرونده اتمی این کشور به چاپ رسیده است.

 قبل ازپرداختن به مجموعه گزارش های «کوریه انترناسیونال» به یک مقاله کوتاه در لوپوئن اشاره می کنیم که گزارشی است » تخیلی» در مورد حمله به ایران و فروپاشی این کشور. «پاتریک بسون » در این گزارش تحت عنوان «طرح مخفی برای حمله به ایران» تصورات استهزاگونه خود را به این ترتیب شرح می دهد که نیروهای آمریکائی از شمال غرب ایران وارد این کشور شده و در شهرهای دامنه زاگرس و آذربایجان استقرار می یابند ، و نیروی هوائی آمریکا به بمباران شهرها و روستا ها می پردازد ، و از نواحی جنوب نیز نیروهای ارتش انگلستان از دریای عمان وارد ایران شده و شهرهای جنوب از جمله اهواز را گرفته و تا شیراز پیشروی می کنند و بالاخره نیروهای فرانسوی مستقر در افغانستان با ورود به ایران از طریق مرزهای «سرخس » خراسان را اشغال می کنند و پس از استقرار، هر سه نیروی مهاجم خارجی به سوی تهران حرکت و دولت احمدی نژاد را سرنگون کرده و انتخابات آزاد را برگزار می گردد ، و نهایتاً دولتی حامی اوباما و سارکوزی در تهران بر سر کار می آید و، به نوشته پاتریک بسون ، می توان دامنه تصورات را تا آنجا پیش برد که غرب تصمیم می گیرد از سه کشور تحت اشغال ایران ، افغانستان و عراق یک فدراسیون تشکیل داده و با کمک کشورهای غربی کرسی واحد کشورهای عضو» فدراسیون خلیج فارس» در سازمان ملل را به نمایندگان فدراسیون واگذار می نماید . همانگونه که گفته شد نویسنده لوپوئن طنز کم و بیش آشکاری را در گزارش یک صفحه ای خود برای ارائه راه حلی برای بحران ایران به کار برده است.

 از این گزارش تخیلی نویسنده لوپوئن که بگذریم ، کوریه انترناسیونال چندین گزارش تحقیقی و جدی دارد د ر مورد بحران ایران و را ه های ممکن درمقابل جامعه بین المللی برای خروج از آن. یادآوری این نکته لازم است که مقالات این هفته نامه نه از سوی نویسندگان آن که از مطبوعات بزرگ جهان برگردانده می شود . در واقع کوریه انترناسیونال مجموعه هماهنگی است از مقالات روزنامه ها و هفته نامه های پر تیراژ جهان به زبان ها ی گوناگون در مورد یک موضوع و یا یک کشور که در شماره امروز موضوع مشترک مقالات ایران انتخاب شده است.

 اولین مقاله در کوریه انترناسیونال ترجمه مقاله ایست از نیویورک تایمز تحت عنوان «آیا ایران را باید مجازات کرد؟.» نیویوک تایمز با اشاره به تاسیسات تازه اعلام شده  حوالی شهر قم در ایران می نویسد ، تردیدی نیست که ایران به دنبال دست یابی به سلاح هسته ای است ، زیرا در حالی که ایران تنها یک مرکزی اتمی آزمایشی محدود را در اختیار دارد ،چگونه است که در صدد ایجاد تاسیساتی برای تعبیه پنجاه و چهار هزار سانتریفیوژ بر می آید و به توسعه آن نیز ادامه می دهد. علاوه بر آن هیچ دلیلی وجود نداشته است که ایران علاوه بر آنچه که در اختیار دارد به ایجاد یک مرکز اتمی دیگردر عمق کوه های حوالی شهر قم به زند.

 نیویورک تایمز می افزاید ، پنهانکاری تاسیسات قم به ویژه حکایت از امیال پنهانی رهبران ایران دارد. نویسنده مقاله نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود ارزیابی می کند که ، با توجه به همه شرایط موجود کنونی ، شاید برای غرب مناسب تر این باشد که ادامه محدود غنی سازی توسط ایران را با شرط نظارت کامل و همه جانبه ی بین المللی بپذیرد و از تصویب تحریم های بی حاصل خود داری نماید. کوریه انترناسیونال مقاله ای را نیز از کیهان تهران به چاپ رسانده که در آن ادعا شده است که ایران از موضع قدرت وارد گفت و گو با غرب گردیده و فشارهای غرب چه از نظرسیاسی و چه در چارچوب تحریم های برقرار شده اثری براوضاع ایران نداشته است.

 کیهان تهران دلیل این کار را نیز در ایجاد یک مرکز اتمی جدید در حوالی قم می داند و می نویسد ، غربی های به هیچ وجه قادر به ویران کردن تاسیسات اتمی ایران نخواهند بود ،آنها ، یعنی غربی ها، می دانند که ایران ثابت کرده است که غنی سازی اورانیوم در ایران یک واقعیت غیر قابل تغییر است و ایران هرگز برسر آن مذاکره ای انجام نخواهد داد.

 در اورشلیم روزنامه «هآرتس» نیز در گزارشی در باره نگرانی های اسرائیل از اتمی شدن ایران می نویسد ، برای آقای ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ، در حال حاضر، سه اولویت مبرم وجود دارد که عبارتند از اتم ایران ،اتم ایران ،اتم ایران. هآرتس می افزاید ، نخست وزیر اسرائیل براین باور است که توانسته اوباما را در مورد خطر ایران متقاعد نماید. ولی علاوه بر تلاش های نخست وزیر اسرائیل ، این اسرائیل تنها و یا گروه ها ی فشار اسرائیلی نیستند که با فشارهای خود اوباما را وادار به قاطعیت در مقابل پرونده اتمی ایران کرده اند ، بلکه در وحله اول این پیام های نگران کننده رهبران جهان عرب است که مصرانه از رئیس جمهوری آمریکا می خواهند که چالش اتمی ایران را جدی تلقی کند. هآرتس می افزاید ، به این ترتیب مشکل بزرگ اسرائیل امروز متقاعد کردن دولت اوباما نیست بلکه دشواری اصلی اسرائیل امروز متقاعد کردن افکار عمومی در غرب است. هآرتس می افزاید ، واقعیت این است که همه پایتخت های غربی برعاجل و جدی بودن خطر ایران اشراف دارند ولی میان آنچه که رهبران این کشورها از خطر ایران می دانند و نگاه افکار عمومی به معضل اتمی ایران فاصله زیادی وجود دارد.

 تایمزلندن در گزارشی در همین رابطه می نویسد ، برای حل مسئله اتمی ایران دو راه بیشتر وجود ندارد . یاغرب خواهد توانست به تصمیم مشترک قاطعی با روسیه و چین در مورد تشدید مجازات های موثر علیه ایران دست یابد و یا حتمی بودن حمله نظامی اسرائیل را بپذیرد.تایمز می نویسد ، جهان می داند که رژیم ایران نمی تواند در مقابل تحریم های کمرشکن مقاومت نماید ، ولی تاکنون اراده ی اعمال چنین فشارکار سازی را نداشته است ، ولی زمان آن رسیده است که جهان اراده کند ، زیرا اگر امروز نکند ، هرگزدیگر فرصت آنرا نخواهد داشت .

 روزنامه «النهار» چاپ بیروت می نویسد ، امروز دیگر نه در غرب و نه در منطقه هیچکس در مورد هدفهای اتمی نظامی ایران تردیدی به خود را ه نمی دهد ، به این ترتیب و با فاش شدن وجود سایت جدید مخفی ایران موضوع احتمال حمله نظامی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. به ویژه اینکه این بار چنین احتمالی از سوی قدرت های متوسط منطقه نیز توجیه پذیر تلقی می شود. النهار می افزاید ، آنچه که به ما لبنانی ها مربوط می شود اینست که بدانیم در صورت تشدید تحریم و یا حمله نظامی احتمالی واکنش حزب الله چگونه خواهد بود . این پرسشی است که رئیس جمهوری و نخست زیر لبنان باید در نشست های علنی و غیر علنی خود با رهبران حزب الله مطرح نماید. النهار می افزاید ، واقعیت این است که لبنانی ها از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران نگرانند ، ولی این نگرانی برای ایران نیست ، بلکه نگرانی از آنجائی ناشی می شود که ، حزب الله متحد تهران ،با واکنش نشان دادن از خود ، زمینه ی یک درگیری همه جانبه و وسیع در منطقه را فراهم آورد.

روزنامه روسی «نزاویس مایا گازتا» در گزارش خود در باره بحران اتمی ایران و واکنش غرب می نویسد ، آمریکا بر این باور بود که نگرانی مسکو از سپر دفاع ضد موشکی آمریکا اغراق آمیز و بدون دلیل عمده ایست ، و امروز دولت مسکو می گوید نگرانی آمریکا از برنامه هسته ای ایران واهی و بی پایه است . روزنامه روسی می افزاید ، درهمه حال باید این احتمال را نیز در نظر داشت که احمدی نژاد و حکومت ایران اصلاً به دنبال ساخت اتمی نیست و بهیچ وجه حمله به اسرائیل را در نظر ندارد. شاید رئیس جمهوری اسلامی با ارزیابی از ترس غرب از آن استفاده سیاسی می کند ، و به جای اطمینان دادن در مقابل این ترس به موقع آنرا تشدید نیز می نماید. روزنامه روسی می افزاید واقعیت این است که غرب به درستی نمی داند که احمدی نژاد در کنه ضمیر خود چه می اندیشد ، آیا واقعا آنگونه که می نماید یک بنیاد گرای مسلمان است و یا یک عوام فریب که نقش خود را ماهرانه ایفاء می کند ، درعدم یافته شدن پاسخ قانع کننده ای به این پرسش است که واشنگتن از مسکو می خواهد که با درک نگرانی های غرب در تشدید تحریم ها علیه ایران همکاری نماید.

Advertisements

No Responses Yet

 1. سلام دوستان
  وب لاگ إخوان المنصفین از شما عزیزان دعوت به عمل می آورد تا با مطالعه ی مطالب این وب لاگ نظرات و پیشنهادات خود را در مورد معضلات کم فروشی و گران فروشی و ربا خواری برای ما ارسال فرمائید. باتشکر
  إخوان المنصفین http://merrsad.blogfa.com/

 2. خاك بر سر احمدينژاد اگه بخواد از مواضع خودش عقب نشيني كند
  گوه خورده احمدينژاد اگه بخواد عقب نشيني كنه

 3. عقب نشيني كه چيزي نيست اگه يه ذره بيشتر تهديد كنن اينا خودشون تمام تاسيساتو منفجر ميكنن

 4. انرژي هسته اي 200 تومن بسته اي

 5. وزير خارجه فرانسه گفت: با مذاكرات ژنو پيشرفت كوچكي در موضوع هسته اي ايران به وجود آمده است.
  برنار كوشنر در گفت وگو با راديو ار.تي.ال اظهار داشت: با اين حال ايران بايد درباره اهداف هسته اي خود پاسخ دهد و معلوم شود كه هدف اين كشور از غني سازي اورانيوم چيست.
  وي به جاي مخالفت با گزافه گويي هاي گاه و بيگاه مقامات صهيونيستي در تهديد به حمله نظامي عليه ايران، از اين تهديدها استقبال كرد و اظهار داشت: تهديد اسرائيل براي حمله به ايران بسيار جدي است و بايد اين تهديدها را جدي گرفت.
  تمايل مقامات غربي براي خرج كردن تهديدهاي علني و نظامي رژيم صهيونيستي در مذاكرات با ايران و نيز در تبليغات رسانه اي، چهره نفاق آلود و بي صداقت آنها را بيشتر نشان مي دهد. البته جمهوري اسلامي با اقتدار كامل مي تواند مراكز سياسي، نظامي و اقتصادي رژيم صهيونيستي را از دور و نزديك مورد حملات ويرانگر قرار دهد و اين قبيل مانورها روي تهديد اسرائيل، شگردي سوخته است اما در عين حال استقبال برخي مقامات غربي از اين تهديدها، دروغ بودن دعاوي و شعارهاي آنها را نشان مي دهد. استقبال از تهديدهاي اسرائيل در حالي است كه كشورهاي غربي به هنگام پرسش جمهوري اسلامي از هولوكاست و اين كه چرا بايد به خاطر اين مسئله، حقوق ملت فلسطين تضييع شود، بلافاصله جنجال عظيمي را به راه مي اندازند كه ايران، امنيت جهاني را به خاطر سرزنش رژيم اسرائيل به خطر انداخته و اين مسئله قابل تحمل نيست.
  آنچه از اين دوگانگي در منطق رازگشايي مي كند، سرسپردگي سران برخي كشورهاي اروپايي نظير فرانسه و آلمان به صهيونيسم بين الملل است به نحوي كه حتي منافع ملي خود را قرباني صهيونيست ها مي كنند. برخي از مقامات سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان بارها اعلام كرده اند كه در قبال رژيم اسرائيل، مسئوليت تاريخي دارند

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: